Google+ Followers

сряда, 19 август 2015 г.

Така и така за пари си говорим :)

Иванчо си харесал обувки за 97 лева. Взел от баща си 50 лева и от майка си 50 лева.
Купил обувките и му останали 3 лв.
Върнал 1 лв. на майка си, 1 лв на баща си и си оставил 1 лв. за него.
Останало да върне им върне по още 49.
Пита се как така им връща 1+1+49+49 = 100 и на него му остава 1.
От къде идва този 1 лв.?