Google+ Followers

петък, 7 август 2015 г.

увеличен интерес към двойката €/$


Както се вижда от графиката изтъргуваните обеми растат перз последната една година.
Как да тълкуваме това? Разбира се в тези обеми са калкулирани както покупки на двойката, така и продажби, така че това не ни дава яснота на пръв поглед. Други инструменти показват, че се включват все повече търговци на къси позиции. Изводите са два. Първия е че голяма част от търговците чакат т.н. паритет(до който сме близо). Втория извод е ,че някой купува всички ордери продава и това държи цената в сравнително тясна консолидация последните 5 месеца. Генералния извод който можем да направим е, че повишаването на лихвите от страна на ФЕД се калкулира вече от почти година. Когато момента настъпи едва ли ще има много изненадани.