Google+ Followers

сряда, 5 август 2015 г.

Глобалната инфлация остава близка до нулата.

Големите банки изпитват сериозни притеснения, тъй като глобалната инфлация, а също и инфлацията в развитите икономики остава 0.6% на годишна база, което е доста под приемания за оптимален 2% . Някои анализатори се страхуват от навлизането в дефлационна спирала, която би довела до спад на потреблението, намаляне на заплати и съкращения и допълнителен спад на потребление и цени. Аз бих добавил че вече 8 години всъщност точно това се случва. Мерките на централните банки са неефективни защото отпускането на стимулите не е отива за тази част която наистина се нуждае от стимули и така само се отлага неизбежното. Всъщност потребителските цени могат да тръгнат нагоре едва тогава когато се увеличат доходите.

източник на информацията: The Wall Street Journal, ActivTrades, Bloomberg