Google+ Followers

петък, 17 април 2015 г.

Световно известни икономисти съветват ЕС да спре да дава пари на банките

 Световно известни икономисти съветват ЕС да спре да дава пари на банките. От 2 месеца е в действие програмата за стимули на Европейската Централна Банка. Програмата се състои в печатане на 70 милиарда месечно които се отпускат на банките с цел кредитиране на компании и стартъпи. Вместо това икономистите предлагат вместо парите да се дават на банките, да се дават директно на хората, така те сами да преценят за какво да ги харчат и по естествен път да изберат кои компании да стимулират. Ако т.н. стимули се разделят на броя на жителите на еврозоната биха се паднали по около 170 180€ на месец. Много ми допада идеята и аз самия съм си мислил не е ли по-добре да вливат по този начин пари в икономиките, може би да се насочват към икономически по-слаби региони или към пенсионери. Малко става иначе "болен здрав носи."