Google+ Followers

неделя, 15 февруари 2015 г.

Петролните платформи в САЩ спаднаха до 3,5 годишно дъно

Петролните платформи в САЩ спаднаха до 3,5 годишно дъно. Като че ли петрола намери, оптималната си цена. около 60$ за барел. Както много анализатори предрекоха, цените под 60$ са нерентабилни за огромния брой шистови производители. Това извежда веднага производителите извън пазара и логично при спад на предлагането цените се повишават отново. Нека също незабравяме че макар цените да се определят от пазара, голяма част от цените предлага си остават на нива около и над 60$. Дали цените ще се задържат на тези нива и още колко време? Иска ми се да отговоря да, но всички знаем, че тези цени няма да останат за дълго. Много хора вярват, че ситуацията в момента е такава за да се оказва натиск върху ИД и Русия, аз също не го изключвам като възможност. Ако след приключване на въпросните кризи цената се покачи отново за мен допълнителни доказателства ен са необходими.