Google+ Followers

неделя, 18 януари 2015 г.

Ще има вторични трусове през следващата седмица като последствие от CHF

Ще има вторични трусове през следващата седмица като последствие от CHF. След решението на швейцарската банка да отвърже цената на валутата си от еврото имаше разтърсващи последствия за пазара. Някои брокери дори изпаднаха в несъстоятелнот, като единия от тях е най-големия Алпари. В Понеделник и вротник волатилността ще продължи да е висока макар че едва ли ще виждаме движения  с по 20 вигури, по скоро около 2-3 фигури за кросовете на франка и около 1-2 фигури при останалите от най-търгуваните двойки. Така че през следващата седмица по внимателно с големите обеми и стоповете с 20-30% по - далеч от обикновено.