Google+ Followers

неделя, 13 юли 2014 г.

ЕЦБ: Паричната политика ще подкрепи вътрешното търсене

Търсенето на вътрешния пазар в еврозоната ще бъде подкрепено от редица фактори, включително корекцията в позицията спрямо паричната политика и продължаващите подобрения на условията за финансиране. В допълнение, напредъкът, постигнат в областта на фискалната консолидация и структурни реформи, както и за повишаването на реалния разполагаем доход, ще имат положителен принос за икономическия растеж.
Това посочва в традиционния си месечен бюлетин базираната във Франкфурт Европейска централна банка (ЕЦБ).
Според доклада на институцията, въпреки че трудовите пазари на Стария континент показват някои признаци на подобрение, безработицата в еврозоната остава висока и неизползваният капацитет като цяло продължава да бъде значителен.
Освен това годишният темп на изменение на кредитирането за частния сектор остава отрицателен през май и необходимите корекции в баланса в публичния и частния сектор вероятно ще продължат да забавят темпа на икономическото възстановяване.
Все пак централните банкери отчитат, че рисковете, свързани с икономическите перспективи за еврозоната, се понижават.
"Геополитическите рискове, както и развитието в нововъзникващите пазарни икономики и световните финансови пазари, могат да имат потенциал да повлияят отрицателно на икономическите условия, включително чрез ефекти върху цените на енергията и глобалното търсене на продукти от еврозоната", посочват от ЕЦБ.
Запазването на монетарната политика на последното заседание от 3 юли "е сигнал, че икономиката на еврозоната продължава умереното си възстановяване през второто тримесечие", въпреки ниския темп на инфлацията. "В същото време, инфлационните очаквания за еврозоната в средносрочен и дългосрочен план остават твърдо стабилизирани в съответствие с целта на Изпълнителния съвет (ИС) за поддържане на темп под, но в близост до 2%".
ИС на банката за пореден път единодушно поема ангажимента за използване на нетрадиционни инструменти в рамките на своя мандат, "ако това се налага за по-нататъшно справяне с рисковете от твърде продължителния период на ниска инфлация".
Както бе обявено през миналия месец, ИС също така активизира подготвителните работи, свързани с покупките на пазара на обезпечени с активи ценни книжа. Целта е "подобряване на функционирането на механизма за предаване на паричната политика". 

източник investor.bg