Google+ Followers

петък, 18 юли 2014 г.

Инцидента със самолета над Украйна оказа влияние на европоейските пазари

В коментар на www.ActivTrades.bg се споменава, че инцидента със самолета над Украйна оказа влияние на европоейските пазари. Забелязва се че подобни инциденти не остават незабелязани от спекулантите и се търсят всевъзможни поводи за раздвижване на замрелия пазар.