Google+ Followers

четвъртък, 24 юли 2014 г.

За днес при двойката/евро долар ще дам следните нива на съпротива и подкрепа 1,3401 което е с вероятност 40% да бъде пробито и  ниво 1,3334 което е с вероятност едва 20% да бъде пробито.

Нивата съпротива са съорветно 1,3587 със вероятност за превишаване 40% и 1,3620 с вероятност да бъде надминато едва 20%.

Днес денят е изобилен на финансови новини, което ще породи малко по-големи движения от обичайните, но според мен спекулантите ще изчакат да се изяснят данните от американската сесия преди да заемат окончателни ползиции.