Google+ Followers

петък, 13 юни 2014 г.

Щатският долар трупа печалби спрямо еврото за четвърти пореден ден

Еврото продължи да губи позиции спрямо долара и се приближи до 4-месечното дъно, което докосна на 5 юни. Основната причина за разпродажбите на единната валута продължава да бъде решението на ЕЦБ да намали основния лихвен процент, като по този начин създаде диференциал между лихвите в САЩ и в еврозоната. Този факт, допълнен с отличните икономически новини отвъд Океана, дава солидна подкрепа на зелените пари спрямо еврото.
Спекулациите, че Федералният резерв на САЩ може да преразгледа плановете си за увеличение на лихвените равнища и да прибегне до това по-рано от очакваното, доведоха до увеличение на доходността по дългосрочните облигации на страната. По-високата възвръщаемост от емитирания дълг дава подкрепа на долара, тъй като тези облигации са деноминирани в долари и ръстът в тяхното търсене води до ръст в търсенето на зелени пари, с които да се закупи този дълг.
Еврото изгуби позиции спрямо по-голямата част от основните валути, срещу които се разменя, на фона на продължаващия отзвук от срещата на Европейската централна банка (EЦБ). В четвъртък институцията взе решение да намали основния лихвен процент до 0,15% и да изпрати лихвите по междубанковите депозити на отрицателна територия за първи път в историята.
Разпродажбите на единната валута са подкрепяни от голяма част от пазарните анализатори, които са на мнение, че текущата парична политика на ЕЦБ ще доведе до по-слабо евро. От друга страна има и експерти, които се противопоставят на горното мнение, заставайки зад позицията, че излишъкът по текущата сметка на еврозоната, както и трупането на капитал от финансовите институции в региона, които имат за цел да намалят своето ниво на ливъридж, води до по-голямо търсене на единната валута и ефекта от този ход на централната банка няма да има толкова голяма тежест.
Едно евро се разменя срещу 1,3535 долара, след като по-рано днес достигна дъно при 1,3520. GBP/USD се търгува около 1,6780, след като вчера лирата изгуби 0,1%. В същото време един долар се разменя за 102,30 йени.


Източник investor.bg